Cucuteni Jazz Fest

Logo Cucuteni Jazz Fest

Carmen Cumpăratu

Carmen Cumparatu

 Inspirându-se din arta populară, Carmen Cumpăratu „descifrează” în lucrările sale conținutul înscris în cusăturile de pe costumele populare românești, aducând în expoziție, într-o manieră personală, un limbaj fascinant, în care cuvintele sunt codificate în simboluri ce relevă mesaje transmise din generație în generație.

Specializată în Inginerie Economică în Industria de Textile Pielărie, Carmen Cumpăratu a urmat cursurile de Masterat în Design Vestimentar – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, este Doctor în domeniul Inginerie și Management, profesor la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași.

Carmen Cumpăratu Online:

Carmen Cumpăratu la Cucuteni Jazz Fest

Cucuteni Jazz Fest 2022 

În cadrul festivalului, Carmen Cumpăratu a susținut un atelier de în prima ediție, în 2022.